cây macca

Cây mắc ca để làm gì?

Cây mắc ca để làm gì? Thị trường  mắc ca hiện nay như thế nào? Đối với nhân hạt mắc ca hiện nay, thế giới có hơn 78 triệu người sử dụng mắc ca mỗi ngày. Tổng sản lượng mắc ca mỗi năm đạt khoảng 40 nghìn tấn. Tức là 1 người dùng mắc ca …

Cây mắc ca để làm gì? Read More »